Oramat
Product image

Morgan och Janne är lärarkollegor på Beckmans designhögskola samt driver sina egna design- och arkitekturkontor.

Lusten att utrycka sig i kombination med ett öppet sinne är centralt för alla aktiviteter. När tid ges försöker de få utlopp för denna lust på på alternativa sätt.

I detta projekt med teckningar och målningar har det gemensamma temat varit ljuset och tiden. Alla verk är till försäljning.